جمال اسماعیلی مسؤول هیٲت اجرایی مرکزی جماعت دعوت و اصلاح روز شنبه ۵ شهریورماه با اعضای هیٲت اجرایی دفتر بانه دیدار كرد.


در این نشست، جمال اسماعیلی بە تشریح وضعیت کنونی بیداری اسلامی در منطقه و رویکرد جماعت با در نظر گرفتن این تجربه‌ها پرداخت. وی خاطرنشان کرد که اتفاقات موسوم به بهار عربی در اغلب کشورها نتیجه‌ی مورد انتظار را در پی نداشته است و تجارب ارزنده‌ای برای حرکت میانه‌روانه‌‌ی ما در آن وجود دارد و می‌طلبد که جنبش‌های مدنی و اجتماعی بازنگری مجددی در رویکردهای خود داشته باشند.

وی افزود: ما سعی می‌کنیم در ارتباط با جامعه و خدمت‌رسانی به آنها تلاش مستمر داشته باشیم.

وی ضمن استماع دغدغه‌های اعضای هیٲت اجرایی دفتر بانه اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای با تخصیص وقت بیشتر با عموم اعضای این دفتر برگزار شود.