اعضای هیٲت اجرایی شهرستان پاوه و مریوان در منزل استاد ابراهیم مردوخی، از وی عیادت کردند.

ماموستا ابراهیم مردوخی از عالمان و داعیان برجسته‌ی کردستان و از نزدیکان و همراهان کاک احمد مفتی‌زاده و استاد ناصر سبحانی بود که در راه بیداری اسلامی و دعوت دینی تلاش‌ها و مجاهدات ارزنده‌ای در کردستان داشته است. 

وی از رهبران و پیشکسوتان جماعت دعوت و اصلاح بشمار می‌آید که در طول عمر با برکت خود مسؤوليت‌های متعددی در سطح شهرستان مريوان، استان كردستان و نيز شورای مركزی جماعت بە عهده داشته است. استاد مردوخی علاوه خطيبی توانمند و اديب و نويسنده‌ای زبردست است كه تاکنون اشعار، مقالات و کتاب‌های ارزنده‌ای تٲلیف نموده است که می‌توان به ترجمه‌ی قرآن به زبان کردی اشاره کرد.

گفتنی است هیٲت اجرایی شهرستان پاوه همچنین از ماموستا «حسن حسینی» یکی دیگر از علما و پیشکسوتان جماعت و ماموستای روشن‌دل «محمد حافظ» استاد تجوید و حافظ کل قرآن کریم، دیدار به عمل آورد.

پایانبخش این دیدارها، نشست با هیٲت اجرایی شهر مریوان بود که به تبادل تجارب و ارائه‌ی راهکارهایی در زمینه‌ی فعالیت‌های آموزشی و تربیت دینی بود.