نگاهی به شکست ارتش تا دندان مسلح پوتین در شرق اوکراین نمایانگر پایان زور و قلدری کسانی است که هیچگاه نیم‌نگاهی به عقل و قانون  نمی‌اندازند بلکه با اتکا بر حس سیری‌ناپذیر سلطه‌گرایی بر سرزمین و سرمایه‌ی دیگر جوامع، قصد دارند هر آنچه آرزو می‌کنند برایشان محقق شود.

آنها نه به قوانین بین‌المللی پایبندند و نه عقل سالمی دارند که بکار شان آید، بلکه تنها با قدرت نظامی و امنیتی خود نقشه‌های خود را عملی می‌کنند و مهم نیست در این راه چقدر از انسانهای بیگناه قربانی آمال و آرزوی آنها شوند.

حمله‌ی ارتش پوتین بر کشوری تازه استقلال‌یافته و دموکراتیک که تنها پشتیبان آن مردم آزاده و محرومی هستند که می‌خواهند مستقل زندگی کنند و بدون وابستگی به دیگران سرزمینشان را آباد کنند و از سرمایه‌ی آن، به نفع قشر زجر کشیده‌ی دوران استالینی، بهره‌برداری کنند و در سایه‌ی امنیت، رفاه و معیشت شهروندان خود را تٲمین کنند.

حمایت افکار عمومی در جهان از مردم محروم اوکراین  و آه و ناله‌ی زنان و کودکان و پیران آواره از خانه و کاشانه‌ی ویران‌شده خود، بر بمب‌افکن‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ و تانک‌های نقطه زن، غلبه کرد و امروز شاهد عقب‌نشینی سربازان افسرده و بی‌پناه روسیه در جبهه‌ی شرق  بودیم. هرچند کمکهای غرب و بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکا را نباید نادیده گرفت اما همت مردم و انسجام و فداکاری آنها و دفاع جانانه‌ای که از سرزمین خود به عمل آوردند، عامل پیروزی آنها را رقم زد.

اگرچه تا لحظه‌ی آخر نتیجه‌ی نهایی جنگ قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، اما این برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، نظامی بیشتر به یک معجزه شبیه است که دولتی ضعیف اما متکی بر مردمی وفادار به دولت با رهبری هنرمندی شجاع، مصمّم و فداکار، بتواند در مقابل ارتشی نیرومند و مدرن، اما بدون انگیزه و هدفی مشخص، پیروز شود.

تجربه‌ی تاریخ نشان داده است که حکومت‌های اقتدارگرا و فرعونی گاهی از  دست انسانهای معمولی که از جور و ستم  به ستوه آمده‌اند مفتضحانه شکست می‌خورند و این بزرگترین درسی است که تاریخ بما آموخته است. فراموش نکنیم که قدرتی پایدار است که از آبشخور عقلانیت جمعی و قانونمداری سیراب شده باشد در غیر این صورت آن قدرت  منجر به شکست است.

امید است حاکمان متوجه این مطلب باشند که فصل‌الخطاب امور روز مرّه، تنها قدرت نظامی نیست بلکه حمایت مردم از دولتها و صداقت و فداکاری حاکمان در دفاع از کرامت و عزت شهروندان بزرگترین قدرتی است که شکست دادن آن کار ساده‌ای نیست. 

حسن قادری - ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۱