نشست مسؤولان معاونت فرهنگی اجتماعی دفاتر شعبه‌ی کردستان جماعت دعوت و اصلاح، روز پنجشنبه ١٧ شهریور در شهرستان بانه برگزار شد.

در این نشست جلال معروفیان، مسؤول مرکزی معاونت فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح اظهار داشت: ما در زمینه‌ی معلومات کم نداریم و مشکل ما در کمتر عمل کردن به دانسته‌ها است. او با اشاره به اینکه تربیت اصحاب رسول الله(ص) به گونه ای بود که با دریافت رهنمودها و نصایح از جانب پیامبر، احساس مسؤولیت کرده و ضمن اینکه خود به آن رهنمودها عمل می‌کردند، به میان مردم رفته و اسلام عملی را به مردم می‌آموختند. پس وظیفه‌ی ما در جماعت و بویژه در معاونت فرهنگی اجتماعی بودن در میان مردم و ارائه‌ی خدمات به آنان است تا در عمل و نه ادعا به جامعه نشان دهیم که اسلام راه سعادت است. وی در ادامه تأکید کرد که جماعت ضمن باور به نوگرایی در حرکت و فکر، این نوگرایی اصول عبادی و اخلاقی را زیر پا نمی‌گذارد.

همچنین ادریس دوستی مسؤول معاونت فرهنگی اجتماعی جماعت دعوت و اصلاح شعبه‌ی کردستان بیان کرد که معاونت فرهنگی اجتماعی در جماعت نوپا است و زمینه ارائه خدمات اجتماعی زیادی به شهروندان از اقشار مختلف دارد. 

گفتنی است در این نشست همچنین مسؤولان ادارات زیرمجموعه‌ی معاونت و مسؤولان دفاتر شعبه‌ی کردستان حضور داشته و  ضمن بحث و بررسی مسائل مربوط به این معاونت، گزارش شش ماهه‌ی این معاونت ارائه و مورد واکاوی قرار گرفت.